Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: pm      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factors (Factor, factor2, Z and Ce) with 543 pm)      with Ce      Attention ! Factor 18 to L and to T, invers to f
BFerror L[%] ZN[1pm=1.0E-12m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
218err=-0.0909NZ=7(0.83) N=4L=4891.4414416 pm /9.0081795=543 pmf=61289184707.19021 MHz
218err=-0.0909NZ=7(0.83) N=5L=9782.8828832 pm /18.0163589=543 pmf=30644592353.59510 MHz
218err=-0.47FZ=9(0.47) N=-3L=49.1327823 pm *11.0516843=543 pmf=6101678833071.37988 MHz
218err=-0.47NaZ=11(0.18) N=-4L=30.0255892 pm *18.0845743=543 pmf=9984565363207.71289 MHz
218err=-0.47NaZ=11(0.18) N=-3L=60.0511784 pm *9.0422872=543 pmf=4992282681603.85645 MHz
218err=-0.0909SiZ=14(-0.17) N=3L=4891.4414416 pm /9.0081795=543 pmf=61289184707.19021 MHz
218err=-0.0909SiZ=14(-0.17) N=4L=9782.8828832 pm /18.0163589=543 pmf=30644592353.59510 MHz
218err=-0.47ArZ=18(-0.53) N=-4L=49.1327823 pm *11.0516843=543 pmf=6101678833071.37988 MHz
218err=-0.47TiZ=22(-0.82) N=-5L=30.0255892 pm *18.0845743=543 pmf=9984565363207.71289 MHz
218err=-0.47TiZ=22(-0.82) N=-4L=60.0511784 pm *9.0422872=543 pmf=4992282681603.85645 MHz
218err=-0.538MnZ=25(-1.01) N=-1L=545.9198038 pm /1.0053772=543 pmf=549151094976.42419 MHz
218err=-0.0909NiZ=28(-1.17) N=2L=4891.4414416 pm /9.0081795=543 pmf=61289184707.19021 MHz
218err=-0.0909NiZ=28(-1.17) N=3L=9782.8828832 pm /18.0163589=543 pmf=30644592353.59510 MHz
218err=-0.47AsZ=33(-1.41) N=-5L=45.0383838 pm *12.0563829=543 pmf=6656376908805.14258 MHz
218err=-0.47AsZ=33(-1.41) N=-4L=90.0767676 pm *6.0281914=543 pmf=3328188454402.57129 MHz
218err=-0.47AsZ=33(-1.41) N=-3L=180.1535352 pm *3.0140957=543 pmf=1664094227201.28564 MHz
218err=-0.47KrZ=36(-1.53) N=-5L=49.1327823 pm *11.0516843=543 pmf=6101678833071.37988 MHz
218err=-0.47RuZ=44(-1.82) N=-6L=30.0255892 pm *18.0845743=543 pmf=9984565363207.71289 MHz
218err=-0.47RuZ=44(-1.82) N=-5L=60.0511784 pm *9.0422872=543 pmf=4992282681603.85645 MHz
218err=-0.806AgZ=47(-1.92) N=2L=8210.6338484 pm /15.1208726=543 pmf=36512705783.00693 MHz
218err=-0.538SnZ=50(-2.01) N=-2L=545.9198038 pm /1.0053772=543 pmf=549151094976.42419 MHz
218err=-0.0908JZ=53(-2.09) N=-6L=36.1671870 pm *15.0136089=543 pmf=8289073131719.61035 MHz
218err=-0.302JZ=53(-2.09) N=2L=9258.7998716 pm /17.0511968=543 pmf=32379191920.77973 MHz
218err=-0.0909BaZ=56(-2.17) N=1L=4891.4414416 pm /9.0081795=543 pmf=61289184707.19021 MHz
218err=-0.0909BaZ=56(-2.17) N=2L=9782.8828832 pm /18.0163589=543 pmf=30644592353.59510 MHz
218err=-0.344PmZ=61(-2.29) N=-6L=41.6263850 pm *13.0446110=543 pmf=7201981573461.30078 MHz
218err=-0.47DyZ=66(-2.41) N=-6L=45.0383838 pm *12.0563829=543 pmf=6656376908805.14258 MHz
218err=-0.47DyZ=66(-2.41) N=-5L=90.0767676 pm *6.0281914=543 pmf=3328188454402.57129 MHz
218err=-0.47DyZ=66(-2.41) N=-4L=180.1535352 pm *3.0140957=543 pmf=1664094227201.28564 MHz
218err=-0.904TmZ=69(-2.47) N=1L=6026.9546334 pm /11.0993640=543 pmf=49741947008.73407 MHz
218err=-0.47HfZ=72(-2.53) N=-6L=49.1327823 pm *11.0516843=543 pmf=6101678833071.37988 MHz
218err=-0.538ReZ=75(-2.59) N=-1L=1637.7594113 pm /3.0161315=543 pmf=183050364992.14142 MHz
218err=-0.538ReZ=75(-2.59) N=0L=3275.5188225 pm /6.0322630=543 pmf=91525182496.07071 MHz
218err=-0.538ReZ=75(-2.59) N=1L=6551.0376450 pm /12.0645260=543 pmf=45762591248.03535 MHz
218err=-0.725AuZ=79(-2.67) N=-7L=26.9547903 pm *20.1448423=543 pmf=11122047493193.40234 MHz
218err=-0.725AuZ=79(-2.67) N=-6L=53.9095806 pm *10.0724211=543 pmf=5561023746596.70117 MHz
218err=-0.725AuZ=79(-2.67) N=-5L=107.8191612 pm *5.0362106=543 pmf=2780511873298.35059 MHz
218err=-0.229TlZ=81(-2.70) N=1L=7075.1206566 pm /13.0296881=543 pmf=42372769674.10681 MHz
218err=-0.916BiZ=83(-2.74) N=-7L=28.3195898 pm *19.1740065=543 pmf=10586045204364.80469 MHz
218err=-0.47RaZ=88(-2.82) N=-7L=30.0255892 pm *18.0845743=543 pmf=9984565363207.71289 MHz
218err=-0.47RaZ=88(-2.82) N=-6L=60.0511784 pm *9.0422872=543 pmf=4992282681603.85645 MHz
218err=-0.661NpZ=93(-2.90) N=-7L=31.7315886 pm *17.1122854=543 pmf=9447760773787.94336 MHz
218err=-0.806PuZ=94(-2.92) N=1L=8210.6338484 pm /15.1208726=543 pmf=36512705783.00693 MHz
218err=-0.47EsZ=99(-2.99) N=-3L=540.4606057 pm *1.0046986=543 pmf=554698075733.76184 MHz
218err=-0.538FmZ=100(-3.01) N=-3L=545.9198038 pm /1.0053772=543 pmf=549151094976.42419 MHz
218err=-0.0908SgZ=106(-3.09) N=-7L=36.1671870 pm *15.0136089=543 pmf=8289073131719.61035 MHz
218err=-0.302SgZ=106(-3.09) N=1L=9258.7998716 pm /17.0511968=543 pmf=32379191920.77973 MHz
218err=-0.0909CnZ=112(-3.17) N=0L=4891.4414416 pm /9.0081795=543 pmf=61289184707.19021 MHz
218err=-0.0909CnZ=112(-3.17) N=1L=9782.8828832 pm /18.0163589=543 pmf=30644592353.59510 MHz
218err=-0.597UutZ=113(-3.18) N=-7L=38.5555861 pm *14.0835623=543 pmf=7775590725329.90039 MHz
218err=-0.597UutZ=113(-3.18) N=-6L=77.1111723 pm *7.0417812=543 pmf=3887795362664.95020 MHz
218err=-0.985UutZ=113(-3.18) N=0L=4935.1150259 pm /9.0886096=543 pmf=60746802541.63985 MHz
218err=-0.985UutZ=113(-3.18) N=1L=9870.2300518 pm /18.1772192=543 pmf=30373401270.81992 MHz

19 Treffer,mit factor2: 4(1),0(2*),0(2/),2(3*),1(3/),1(5*),0(5/),1(7*),0(7/),bei Basis=2, Cx=2.4263102389E-12, Factor=18, c=299792458, genau=1%, mod=3, Suchwort=543 pm
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de