Elementarwellen                                                                    Erklärung zur Grund-Gleichung (deutsch)        Forum (deutsche Kurz-Hilfe)        Umrechner        LM
  PSE-Tabelle einblenden

Please Select Elements
  all   nothing
Z=1WasserstoffH
Z=2HeliumHe
Z=3LithiumLi
Z=4BerylliumBe
Z=5BorB
Z=6KohlenstoffC
Z=7StickstoffN
Z=8SauerstoffO
Z=9FluorF
Z=10NeonNe
Z=11NatriumNa
Z=12MagnesiumMg
Z=13AluminiumAl
Z=14SiliziumSi
Z=15PhosphorP
Z=16SchwefelS
Z=17ChlorCl
Z=18ArgonAr
Z=19KaliumK
Z=20CalciumCa
Z=21ScandiumSc
Z=22TitanTi
Z=23VanadiumV
Z=24ChromCr
Z=25ManganMn
Z=26EisenFe
Z=27KobaltCo
Z=28NickelNi
Z=29KupferCu
Z=30ZinkZn
Z=31GalliumGa
Z=32GermaniumGe
Z=33ArsenAs
Z=34SelenSe
Z=35BromBr
Z=36KryptonKr
Z=37RubidiumRb
Z=38StrontiumSr
Z=39YttriumY
Z=40ZirkonZr
Z=41NiobNb
Z=42MolybdänMo
Z=43TechnetiumTc
Z=44RutheniumRu
Z=45RohdiumRh
Z=46PalladiumPd
Z=47SilberAg
Z=48CadmiumCd
Z=49IndiumIn
Z=50ZinnSn
Z=51AntimonSb
Z=52TellurTe
Z=53JodJ
Z=54XenonXe
Z=55CäsiumCs
Z=56BariumBa
Z=57LanthanLa
Z=58CerCe
Z=59PraseodymPr
Z=60NeodymNd
Z=61PromethiumPm
Z=62SamariumSm
Z=63EuropiumEu
Z=64GadoliniumGd
Z=65TerbiumTb
Z=66DysprosiumDy
Z=67HolmiumHo
Z=68ErbiumEr
Z=69ThuliumTm
Z=70YtterbiumYb
Z=71LutetiumLu
Z=72HafniumHf
Z=73TantalTa
Z=74WolframW
Z=75RheniumRe
Z=76OsmiumOs
Z=77IridiumIr
Z=78PlatinPt
Z=79GoldAu
Z=80QuecksilberHg
Z=81ThalliumTl
Z=82BleiPb
Z=83WismutBi
Z=84PoloniumPo
Z=85AstatinAt
Z=86RadonRn
Z=87FranciumFr
Z=88RadiumRa
Z=89ActiniumAc
Z=90ThoriumTh
Z=91ProtactiniumPa
Z=92UranU
Z=93NeptuniumNp
Z=94PlutoniumPu
Z=95AmericiumAm
Z=96CuriumCm
Z=97BerkeliumBk
Z=98CaliforniumCf
Z=99EinsteiniumEs
Z=100FermiumFm
Z=101MendeleviumMd
Z=102NobeliumNo
Z=103LawrenciumLr
Z=104RutherfordiumRf
Z=105DubniumDb
Z=106SeaborgiumSg
Z=107BohriumBh
Z=108HassiumHs
Z=109MeitneriumMt
Z=110DarmstadtiumDs
Z=111RoentgeniumRg
Z=112CoperniciumCn
Z=113UnuntriumUut
Z=114FleroviumFl
Z=115UnunpentiumUup
Z=116LivermoriumLv
Z=117UnunseptiumUus
Z=118UnunoctiumUuo


name off
Actual Settings

     (SAVE settings with Ctrg-C as txt (Notepad)   or   SAVE as browser-Link )
Search for potenz N and factor2 in selected elements Z, for given result with the multiplikation L*factor2
                     L = Z * Cx * Basis^N * Factor
                   N = log(L/(Factor*Z*Cx)) / log(Basis)

and f=c/L and T=L/c with c= m/s and Comptonwavelength Cx [m]:   Ce= 2.4263102389E-12
Cp= 1.32140985623E-15  Cn= 1.3195909068E-15  Plk= 1.616199E-35  orb_Mercur= 57.91E9
Cx m    Basis   Factor
  Basis B with e= 2.7182818284590  phi= 1.618034  or 2 ,   Factor with pi= 3.141592   2pi= 6.283185  g= 0.61803398874989  or 18
show  digits                  Select Units
L Length   Lj   pc   AE   earthR   km   m   dm   cm   mm   µm   nm   A~   pm   fm
Frequency   THz   GHz   MHz   kHz   Hz   mHz   µHz
T Time   j   d   h   min   s   ms   µs   ns   ps
V Volume =L^3   km^3   m^3   hL=100L   dL=10L   dm^3=L   10ml=cL   cm^3=mL   mm^3=µL
m Mass =V*dens.   Mt   kt   t   kg   g   mg   µg   ng   pg   fg

       (Reset with deleting the number)      Reset 3 Factor-Search (Example1)      (Example2)


1 Listing - Modus     2 Searching - Modus     3 Factor-Search     4 Basis(+Factor)-Search     5 Basis(+Factor)-Harmonics-Search

Value for Searching: pm      Length
search factor2 (integer) with lattice constants: 118L or 118R
By using this code as text you call the physical lattice constants and atomic radii from the database, for many Z.
If you use the value Factor additional, you can find rational numbers between L and Lattice(Z): 0.333333*ResultF = 1/3*ResultF or Factor=0.5 with Basis>2
error L maximal   0.1% 0.5% 1% 2% 5% all

           to top

Results (search for N and factor2 with lattice constants(Z) )      with Ce      Attention ! Factor 6.2831853071795864769 to L and to T, invers to f
BFerror L[%] ZN[1pm=1.0E-12m] Factor2[1MHz=1.0E6Hz]
26.283err=-0.143BeZ=4(1.91) N=-2L=15.2449568 pm *15.0213610=229pm hcpf=19665025035710.58203 MHz
26.283err=-0.25BeZ=4(1.91) N=6L=3902.7089520 pm /17.0423972=229pm hcpf=76816504045.74446 MHz
26.283err=-1.49BZ=5(2.73) N=7L=9756.7723800 pm /19.2821589=506pm c-opf=30726601618.29778 MHz
26.283err=-1.64MgZ=12(0.81) N=4L=2927.0317140 pm /9.1469741=320pm hexf=102422005394.32594 MHz
26.283err=-1.64MgZ=12(0.81) N=5L=5854.0634280 pm /18.2939482=320pm hexf=51211002697.16297 MHz
26.283err=-1.93AlZ=13(1.03) N=1L=396.3688779 pm *1.0192526=404pm a-fccf=756347116758.09924 MHz
26.283err=-1.77SiZ=14(1.35) N=-3L=26.6786745 pm *20.3533350=543pm diaf=11237157163263.18945 MHz
26.283err=-1.77SiZ=14(1.35) N=-2L=53.3573490 pm *10.1766675=543pm diaf=5618578581631.59473 MHz
26.283err=-1.77SiZ=14(1.35) N=-1L=106.7146979 pm *5.0883338=543pm diaf=2809289290815.79736 MHz
26.283err=-0.523TiZ=22(-0.19) N=-4L=20.9618157 pm *14.0732084=295pm bccf=14301836389607.69922 MHz
26.283err=-0.523TiZ=22(-0.19) N=-3L=41.9236313 pm *7.0366042=295pm bccf=7150918194803.84961 MHz
26.283err=-1.06TiZ=22(-0.19) N=3L=2683.1124045 pm /9.0952963=295pm bccf=111733096793.81015 MHz
26.283err=-1.06TiZ=22(-0.19) N=4L=5366.2248090 pm /18.1905926=295pm bccf=55866548396.90508 MHz
26.283err=-1.29CrZ=24(-0.34) N=2L=1463.5158570 pm /5.0640687=289pm bccf=204844010788.65189 MHz
26.283err=-1.29CrZ=24(-0.34) N=3L=2927.0317140 pm /10.1281374=289pm bccf=102422005394.32594 MHz
26.283err=-1.29CrZ=24(-0.34) N=4L=5854.0634280 pm /20.2562748=289pm bccf=51211002697.16297 MHz
26.283err=-0.794FeZ=26(-0.47) N=3L=3170.9510235 pm /11.0872413=286pm bccf=94543389594.76241 MHz
26.283err=-0.917CoZ=27(-0.71) N=3L=3292.9106782 pm /13.1191660=251pm fccf=91041782572.73418 MHz
26.283err=-1.5NiZ=28(-0.28) N=-4L=26.6786745 pm *13.1940588=352pm fccf=11237157163263.18945 MHz
26.283err=-1.87ZnZ=30(0.11) N=-4L=28.5842941 pm *17.3172022=495pm c-hcpf=10488013352378.97852 MHz
26.283err=-1.29AsZ=33(-0.28) N=-4L=31.4427235 pm *13.1667984=414pm rf=9534557593071.79688 MHz
26.283err=-0.368RbZ=37(-0.01) N=0L=564.0634032 pm /1.0036715=562pm bccf=531487163127.31305 MHz
26.283err=-1.47SrZ=38(0.07) N=4L=9268.9337610 pm /15.2199241=609pm bccf=32343791177.15557 MHz
26.283err=-0.69ZrZ=40(-0.92) N=3L=4878.3861900 pm /15.1033628=323pm bccf=61453203236.59556 MHz
26.283err=-1.02NbZ=41(-0.92) N=3L=5000.3458447 pm /15.1525632=330pm bccf=59954344621.06885 MHz
26.283err=-1.64MoZ=42(-1.02) N=-1L=320.1440937 pm /1.0163305=315pm bccf=936429763605.26562 MHz
26.283err=-0.736TcZ=43(-1.26) N=3L=5244.2651542 pm /19.1396538=274pm hcpf=57165770452.64704 MHz
26.283err=-1.86RuZ=44(-0.65) N=-5L=20.9618157 pm *20.3703728=427pm c-hcpf=14301836389607.69922 MHz
26.283err=-1.86RuZ=44(-0.65) N=-4L=41.9236313 pm *10.1851864=427pm c-hcpf=7150918194803.84961 MHz
26.283err=-1.86RuZ=44(-0.65) N=-3L=83.8472626 pm *5.0925932=427pm c-hcpf=3575459097401.92480 MHz
26.283err=-1.24AgZ=47(-0.81) N=-5L=22.3910304 pm *18.2215822=408pm fccf=13388953215802.94922 MHz
26.283err=-1.24AgZ=47(-0.81) N=-4L=44.7820607 pm *9.1107911=408pm fccf=6694476607901.47461 MHz
26.283err=-0.352AgZ=47(-0.81) N=2L=2866.0518866 pm /7.0246370=408pm fccf=104601196998.46054 MHz
26.283err=-0.352AgZ=47(-0.81) N=3L=5732.1037732 pm /14.0492740=408pm fccf=52300598499.23027 MHz
26.283err=-0.152InZ=49(-0.70) N=3L=5976.0230827 pm /13.0196581=459pm a-tpf=50165880193.13924 MHz
26.283err=-0.811InZ=49(-0.60) N=1L=1494.0057707 pm /3.0243032=494pm c-tpf=200663520772.55695 MHz
26.283err=-0.811InZ=49(-0.60) N=2L=2988.0115414 pm /6.0486064=494pm c-tpf=100331760386.27847 MHz
26.283err=-0.811InZ=49(-0.60) N=3L=5976.0230827 pm /12.0972127=494pm c-tpf=50165880193.13924 MHz
26.283err=-1.81SnZ=50(-0.39) N=-4L=47.6404901 pm *12.2164990=582pm tpf=6292808011427.38574 MHz
26.283err=-1.81SnZ=50(-0.39) N=-3L=95.2809803 pm *6.1082495=582pm tpf=3146404005713.69287 MHz
26.283err=-1.81SnZ=50(-0.39) N=-2L=190.5619605 pm *3.0541247=582pm tpf=1573202002856.84644 MHz
26.283err=-0.927SnZ=50(-1.26) N=3L=6097.9827375 pm /19.1760463=318pm diaf=49162562589.27645 MHz
26.283err=-1.8TeZ=52(-0.83) N=2L=3170.9510235 pm /7.1257326=445pm a-rf=94543389594.76241 MHz
26.283err=-1.8TeZ=52(-0.83) N=3L=6341.9020470 pm /14.2514653=445pm a-rf=47271694797.38120 MHz
26.283err=-1.9CsZ=55(-1.65) N=-6L=13.1011348 pm *20.3799140=267pm bccf=22882938223372.31250 MHz
26.283err=-1.9CsZ=55(-1.65) N=-5L=26.2022696 pm *10.1899570=267pm bccf=11441469111686.15625 MHz
26.283err=-1.9CsZ=55(-1.65) N=-4L=52.4045392 pm *5.0949785=267pm bccf=5720734555843.07812 MHz
26.283err=-0.534OsZ=76(-2.09) N=-6L=18.1033863 pm *15.0800517=273pm a-hcpf=16560021082703.65039 MHz
26.283err=-1.12PtZ=78(-1.60) N=0L=1189.1066338 pm /3.0334353=392pm fccf=252115705586.03308 MHz
26.283err=-1.12PtZ=78(-1.60) N=1L=2378.2132676 pm /6.0668706=392pm fccf=126057852793.01654 MHz
26.283err=-1.12PtZ=78(-1.60) N=2L=4756.4265352 pm /12.1337412=392pm fccf=63028926396.50827 MHz
26.283err=-1.64HgZ=80(-2.02) N=-2L=304.8991369 pm /1.0163305=300pm c-rf=983251251785.52893 MHz
26.283err=-1.02PbZ=82(-1.34) N=1L=2500.1729224 pm /5.0508544=495pm fccf=119908689242.13770 MHz
26.283err=-1.02PbZ=82(-1.34) N=2L=5000.3458447 pm /10.1017088=495pm fccf=59954344621.06885 MHz
26.283err=-1.02PbZ=82(-1.34) N=3L=10000.6916895 pm /20.2034176=495pm fccf=29977172310.53442 MHz

22 Treffer,mit factor2: 4(1),0(2*),0(2/),1(3*),2(3/),3(5*),2(5/),1(7*),2(7/),bei Basis=2, Cx=2.4263102389E-12, Factor=6.2831853071795864769, c=299792458, genau=2%, mod=3, Suchwort=118L pm
 
 
                                                            info@aladin24.de, www.torkado.de